Sau khi kết thúc bước chuẩn bị kiểm toán, kiểm toán viên tại RSM Việt Nam sẽ tiến hành gửi thư điện tử cho khách hàng nhằm thu thập các tài liệu phục vụ việc kiểm toán như: các số kế toán; các quy chế, quy định của đơn vị được kiểm toán; các chính sách có liên quan tới các phần hành kiểm toán,…

Tại đây, kiểm toán viên sẽ thực hiện hai thủ tục kiểm toán, đó là thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản: Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng là kém, không đáng tin cậy, kiểm toán viên sẽ KHÔNG thực hiện các thử nghiệm kiểm soát mà chỉ tập trung vào các thử nghiệm cơ bản và ngược lại. Thử nghiệm cơ bản được chia nhỏ thành các thủ tục cụ thể như sau:

  • Thủ tục phân tích: Kiểm toán viên thực hiện tổng hợp số liệu theo từng phần hành kiểm toán, song song đó là đối chiếu số liệu giữa báo cáo tài chính với sổ cái/sổ chi tiết. Sau đó, tiến hành phân tích biến động của chỉ tiêu đó giữa năm kiểm toán và năm trước năm kiểm toán. Qua đó, có thể kết luận sơ bộ trên giấy tờ làm việc về phần hành đang kiểm toán.
  • Kiểm tra đối ứng bất thường: Việc kiểm tra đối ứng bất thường nghĩa là kiểm tra việc hạch toán tại đơn vị khách hàng, tham chiếu sang các phần hành liên quan (nếu có thể). Việc kiểm tra này được thực hiện nhanh nhất qua excel thông qua công cụ có tên là Pivot Table. 

  • Phân tích chi tiết: Đối với những phần hành như Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp, Doanh thu,…kiểm toán viên có thể thực hiện thủ tục phân tích chi tiết doanh thu, chi phí theo từng tháng hoặc từng “line”, nghĩa là, doanh thu/chi phí được tách nhỏ thành nhiều loại theo bản chất của từng loại đó. Thủ tục này giúp kiểm toán viên có cái nhìn tổng quát hơn và nhận định được đâu là phần doanh thu/chi phí chiếm tỷ trọng lớn hay biến động của doanh thu/chi phí theo từng tháng.
  • Thủ tục kiểm tra chi tiết: Kiểm tra chi tiết bao gồm:
  • Kiểm tra cách phân loại, hạch toán và trình bày các chỉ tiêu của đơn vị được kiểm toán
  • Kiểm tra tính chính xác của số liệu trên sổ kế toán
  • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ làm căn cứ hạch toán

Ngoài các thủ tục trên, đối với các phần hành chứa nhiều rủi ro về tính đúng kỳ, kiểm toán viên có thể thực hiện thủ tục kiểm tra tính đúng kỳ của các bút toán.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

giao dịch liên kết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.